1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

(06-1) 452-0005

Telefon:  (06-1) 452 0005

Angyalföldi út 5/b.

1134 Budapest

ELÉRHETŐSÉGEK

RÓLUNK

INFORMÁCIÓK

Fax:        (06-1) 342 0775

BUDAPESTI

ÖNKORMÁNYZATI

KÖVETELÉSKEZELŐ KFT.

Adatkezelés időtartama.

A BÖK Kft. az Adósók személyes adatait célhoz kötöttségig kezeli. A célhoz kötöttség fennáll, amíg az Adós a tartozását nem fizeti meg, illetve amíg a BÖK Kft. és a Megbízó közötti, a követelések kezelésére vonatkozó Szerződés értelmében az ügye nem kerül lezárásra.

 

A rögzített hívások adatkezelésének időtartama a BÖK Kft., mint adatkezelő esetében megegyezik az elévülési idő számításával, annak ideje az elévülési idővel (a Ptk. szabályai szerint és a fogyasztóvédelmi szabályok szerint, tipikusan 5 év) azonos.

 

Azon bizonylatok esetében, amelyekre a számvitelről szóló törvény hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, az adatkezelés ideje az ott meghatározott idő (az ügy lezárásától számított 8 év).

 

Célhozkötöttség megszűnése