1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

Angyalföldi út 5/b.

1134 Budapest

ELÉRHETŐSÉGEK

RÓLUNK

INFORMÁCIÓK

BUDAPESTI

ÖNKORMÁNYZATI

KÖVETELÉSKEZELŐ KFT.

Budapest 1550, Pf. 170

Budapest 1550, Pf. 170

/

Kezdőlap

JOGSZABÁLYOK

Jogszabályok

A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-re vonatkozó alapvető jogszabályok.

 

 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.);

 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;

 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról;

 

 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 

 2000. évi C. törvény a számvitelről;

 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;

 

 2013. évi V. törvény  a Polgári Törvénykönyvről;

 

 2015. évi CXLIII. törvény közbeszerzésekről;

 

 Az Európai Parlament  és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);

 

 

A következő joganyagok tartalmaznak jogszabályi felhatalmazást követeléskezelők igénybe vételére és ezzel összefüggésben adatok átadására:

 

 

      1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 33/B. § (4)-(5) bek.;

      2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról;

      2003. évi CCXXXVIII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (1) bek. c., pont;

      2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 157. § (9) bek. a., pont;

      2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 45. § (1) bek. b., pont, 45. § (4) bek. b., pont;

      2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 151. § (4) bek. a., és b., pont;

      2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 118. § (2) bek. c., pont;

      2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 125. § (4) bek. a., pont;

      2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 61. § (3) bek. a., pont;

      2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről.

 

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés a fenti jogszabályok felhatalmazása alapján történik, az Adósok (érintettek) hozzájárulására nincs szükség.